Nếu khách bạn đến từ Campuchia và họ đang nghĩ đến việc thăm Việt Nam trong thời gian này, điều quan trọng là bạn phải biết rằng có những giấy tờ theo yêu cầu mà bạn cần chuẩn bị trước. Ngoài ra, Việt Nam sẽ chỉ cho phép nhập cảnh của những du khách đến

Khi các quốc gia trên thế giới tiếp tục đóng cửa biên giới chiến đấu với đại dịch COVID-19, Việt Nam đang dần nới lỏng việc kiểm soát biên giới và bắt đầu cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh vào. Hiện tại, chính phủ Việt Nam sẽ chỉ cho phép những người đến

Sau khi đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Chính phủ Việt Nam hiện đang cho phép khách nước ngoài đến từ các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp, chẳng hạn như Hàn Quốc. Nhưng không phải tất cả du khách sẽ đủ điều kiện tham gia vào

5 Things First Time Travellers to Vietnam Should Know

Muốn xin cái công văn đón nhà đầu tư nhập cảnh vào Sài Gòn qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào là xin cấp

Muốn xin cái công văn đón nhà đầu tư nhập cảnh từ Nhật Bản vào Sài Gòn qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào

Korean Passport

Muốn xin cái công văn đón nhà đầu tư nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Sài Gòn qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào

Muốn xin cái công văn đón nhà đầu tư nhập cảnh từ Trung Quốc vào Sài Gòn qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào

Muốn xin cái công văn đón nhà đầu tư nhập cảnh từ Đài Loan vào Sài Gòn qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào

Muốn xin cái công văn đón nhà đầu tư nhập cảnh từ Campuchia vào Sài Gòn qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào là

Muốn xin cái công văn đón nhà đầu tư nhập cảnh từ Lào vào Sài Gòn qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào là

1 2 3 4
Visas were never more simple.
Here’s why:
  • Evisa does all the work.
  • You Write, Evisa sends.
  • You arrive, Evisa delivers.
  • 100% guarantee refund policy.
  • (see our refund policy)
Disclaimer: We are neither a government website nor affiliated with the embassy. We are a commercial website for consulting & supporting to get a visa for Vietnam.