Sau khi đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, Chính phủ Việt Nam hiện đang cho phép khách nước ngoài đến từ các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp, chẳng hạn như Hàn Quốc. Nhưng không phải tất cả du khách sẽ đủ điều kiện tham gia vào

1
Visas were never more simple.
Here’s why:
  • Evisa does all the work.
  • You Write, Evisa sends.
  • You arrive, Evisa delivers.
  • 100% guarantee refund policy.
  • (see our refund policy)
Disclaimer: We are neither a government website nor affiliated with the embassy. We are a commercial website for consulting & supporting to get a visa for Vietnam.