Nếu khách bạn đến từ Campuchia và họ đang nghĩ đến việc thăm Việt Nam trong thời gian này, điều quan trọng là bạn phải biết rằng có những giấy tờ theo yêu cầu mà bạn cần chuẩn bị trước. Ngoài ra, Việt Nam sẽ chỉ cho phép nhập cảnh của những du khách đến

1
Visas were never more simple.
Here’s why:
  • Evisa does all the work.
  • You Write, Evisa sends.
  • You arrive, Evisa delivers.
  • 100% guarantee refund policy.
  • (see our refund policy)
Disclaimer: We are neither a government website nor affiliated with the embassy. We are a commercial website for consulting & supporting to get a visa for Vietnam.