Sau thời gian dài đóng cửa vì đại dịch Covid 19, Việt Nam hiện đang dần mở cửa biên giới để đón khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Trước mắt, những du khách đủ điều kiện duy nhất tại thời điểm này là các nhà đầu tư, công nhân có tay nghề cao, quản lý

1
Visas were never more simple.
Here’s why:
  • Evisa does all the work.
  • You Write, Evisa sends.
  • You arrive, Evisa delivers.
  • 100% guarantee refund policy.
  • (see our refund policy)
Disclaimer: We are neither a government website nor affiliated with the embassy. We are a commercial website for consulting & supporting to get a visa for Vietnam.