What Is A Vietnam Visa Approval Letter?

Muốn xin cái công văn đón chuyên gia nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Hà Nội qua sân bay quốc tế Nội Bài, nhưng quy trình thủ tục và tùm lum các giấy tờ khiến mình thật nản lòng, nào là phải xin phê duyệt từ UBND cấp tỉnh / thành phố, nào là xin

1
Visas were never more simple.
Here’s why:
  • Evisa does all the work.
  • You Write, Evisa sends.
  • You arrive, Evisa delivers.
  • 100% guarantee refund policy.
  • (see our refund policy)
Disclaimer: We are neither a government website nor affiliated with the embassy. We are a commercial website for consulting & supporting to get a visa for Vietnam.